Bế giảng khóa đào tạo phương pháp sư phạm y học cơ bản năm 2021