Khai giảng khóa đào tạo liên tục Lớp phương pháp sư phạm Y học cơ bản tại bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình