PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

I. Tổ chức nhân sự

ks. tạ văn chương
trưởng phòng

Cán bộ:
 – Dược sĩ Cao đẳng: Nguyễn Thị Phương; Phan Thị Huyền Trang

 – Kỹ sư: Phạm Văn Hùng

II. Chức năng và nhiệm vụ

I. Chức năng

   Phòng Vật tư thiết bị y tế của Bệnh viện là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong Bệnh viện. Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp vật tư trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh để đạt hiệu quả
   a. Tổng hợp kế hoạch trang bị và sửa chữa thiết bị y tế.
   b. Theo dõi sử dụng vật tư thiết bị y tế
   c. Theo dõi hợp đồng đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế.

II. Nhiệm vụ

 1. Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
   2. Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.
   3. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời
   4. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.
   5. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.
   6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.
   7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.
   8. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.
   9. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

 

CÁC KHOA PHÒNG

hợp tác chuyên môn

BỘ Y TẾ
minitry of health portal

bệnh viện đa khoa tỉnh tB
General hospital of Thai Binh

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TB
Thai Binh Pediatrict Hospital.

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
Thai Binh Pediatrict Hospital.