Cập nhật lần cuối: 14/07/2023

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

I. Tổ chức nhân sự

Ths. Ks. tạ văn chương
trưởng phòng

  1. Cơ cấu tổ chức:

ThS.KS Tạ Văn Chương, Trưởng phòng

KS Phạm Văn Hùng

Dược cao đẳng: Nguyễn Thị Phương

Dược cao đẳng: Phan Thị Huyền Trang

  1. Tên phòng:

Phòng Vật tư thiết bị y tế

Trụ sở: Tầng 3 khu nhà C, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình

Địa chỉ: Số 219, đường Lê Đại Hành, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

  1. Lịch sử và phát triển

– Phòng vật tư thiết bị y tế được thành lập theo Quyết định số 148/QĐ-BV ngày 25/4/2019 của Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình trên cơ sở tách khoa Dược – Vật tư y tế của bệnh viện là 01 trong 08 phòng chức năng của bệnh viện. Phòng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế trong Bệnh viện, với chức năng nhiệm vụ được quy định tại quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế và quy định của Bệnh viện.

– Nhân lực phòng               : 04 CBVC trong đó:

+ ThS. KS                         : 01

+ Kỹ sư điện                      : 01

+ Dược sỹ cao đẳng          : 02

  1. 4. Chức năng, nhiệm vụ

– Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, bán sát việc đấu thầu tập trung hóa chất, vật tư y tế của Sở Y tế tổ chức và triển khai danh mục những hóa chất, vật tư y tế không có trong đấu thầu tập trung Phòng lên kế hoạch cung ứng hóa chất vật tư y tế bán sát các công văn hướng dẫn của Sở Y tế cũng như định hướng phát triển của đơn vị.

– Lập kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lí tài sản, thiết bị y tế, trong Bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

– Tham gia tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tham gia tổ chức thanh lí tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

– Theo dõi và quản lý, tổ chức bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ máy móc trang thiết bị y tế kịp thời và dụng cụ y tế của toàn Bệnh viện ở mọi nguồn cung cấp.

– Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

– Lập hồ sơ, lí lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kĩ thuật an toàn sử dụng máy. Đối những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện.

– Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và kí tên vào hồ sơ lí lịch máy.

– Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

– Định kì đánh giá,báo cáo tình hình quản lí và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc.

– Lập dự toán, hồ sơ mời thầu, dự trù mua sắm, khai thác các vật tư tiêu hao, dụng cụ y tế, phân phối, cấp phát cho các đơn vị chức năng theo nhu cầu sử dụng.

– Lập dự toán, hồ sơ mời thầu mua sắm các máy móc, thiết bị y tế; linh kiện và phụ tùng thay thế theo nhu cầu sử dụng phục vụ công tác thăm khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

– Lập dự toán, hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư – hóa chất, sinh phẩm hàng năm theo nhu cầu sử dụng phục vụ công tác thăm khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

– Trực tiếp phân phối, cấp phát trang thiết bị, dụng cụ y tế và vật tư tiêu hao cho các khoa phòng theo kế hoạch được duyệt và nhu cầu sử dụng thực tế khi có yêu cầu.

– Giám sát, hỗ trợ lắp đặt mới, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đã mua sắm.

– Thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý thiết bị hết hạn sử dụng hoặc không sử dụng được để trình lãnh đạo Bệnh viện cho ý kiến xử lý.

– Kiểm tra việc khai thác và sử dụng tất cả máy móc đã trang bị  tại các đơn vị, khoa, phòng. Luôn đề cao công tác an toàn phòng chống cháy nổ.

– Kiểm tra, theo dõi các máy móc, thiết bị đòi hỏi mức độ an toàn cao (Có nguồn phóng xạ, tia X, …) để có kế hoạch tái kiểm định định kỳ theo quy định của Nhà nước.

  1. Hình ảnh tập thể phòng

CÁC KHOA PHÒNG

hợp tác chuyên môn

BỘ Y TẾ
minitry of health portal

bệnh viện đa khoa tỉnh tB
General hospital of Thai Binh

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TB
Thai Binh Pediatrict Hospital.

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
Thai Binh Pediatrict Hospital.