Cập nhật lần cuối: 11/12/2020

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình
– Địa điểm: Số 219 Đường Lê Đại Hành, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
– Điện thoại: 0363.831560; fax: 0363839696.
– Bệnh viện thành lập: Ngày 19/05/1971

I. Quá trình hình thành và phát triển

Bệnh viện YHCT Thái Bình thành lập năm 1971, tại thôn Cộng Hòa xã Đông Quang Huyện Đông Hưng. Năm 1975 bệnh viện chuyển về phường Kỳ Bá, thị xã Thái Bình hoạt động theo quy mô 60 giường bệnh, 55 cán bộ viên chức. Năm 1981, bệnh viện hoạt động theo quy mô 100 giường, 72 cán bộ viên chức. Năm 1996 bệnh viện đổi tên thành Bệnh viện Y học dân tộc, chi bộ bệnh viện trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế. Năm 2002, Bệnh viện đổi tên thành Bệnh viện Y học cổ truyền với quy mô hoạt động 120 giường bệnh, 84 CBVC. Năm 2003, Chi bộ bệnh viện đã phát triển đủ điều kiện thành lập Đảng bộ.
Năm 2007, Bệnh viện được UBND tỉnh công nhận là bệnh viện hạng II. Năm 2011, bệnh viện đã phát triển khoa Khám bệnh thành khoa Khám bệnh đa khoa với đủ các phòng khám chuyên khoa của Y học hiện đại. Từ năm 2012 đến nay, bệnh viện hoạt động với quy mô 160 giường bệnh kế hoạch, 140 CBVC, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh Y học cổ truyền và kết hợp Y học hiện đại của nhân dân trong tỉnh. Những năm qua bệnh viện từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, ổn định và phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực, chuyên môn kỹ thuật, tích cực phát triển các dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền, Y học hiện đại và Phục hồi chức năng. Với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bệnh viện đã thu hút được người bệnh đến khám, chữa bệnh.
II. Phát triển bệnh viện tới năm 2020.
Trong thời gian tới bệnh viện phát triển theo hướng đa khoa về Y dược cổ truyền, nâng cao chất lượng tiêu chí bệnh viện, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong hệ thống bệnh viện YHCT tuyến tỉnh.
Bệnh viện hoạt động theo Quyết định số 15/QĐ-SYT, ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Sở y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy.
A. Chức năng nhiệm vụ.
1. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng:
2. Nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền:
3. Đào tạo
4. Chỉ đạo tuyến
5. Phòng, chống dịch bệnh
6. Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe
7. Công tác dược và vật tư y tế:
8. Quản lý bệnh viện
9. Hợp tác quốc tế
10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
B. Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo: 01Giám đốc và 03 Phó giám đốc;
2. Phòng chức năng (7 phòng)
1. Phòng Tổ chức cán bộ 5. Phòng Tài chính – Kế toán
2. Phòng Kế hoạch tổng hợp – CNTT 6. Phòng Đào tạo – NCKH – CĐT
3. Phòng Hành chính Quản trị 7. Phòng Điều dưỡng
4. Phòng Vật tư thiết bị y tế
3. Khoa chuyên môn (14 khoa)
1. Khoa Khám bệnh đa khoa 8. Khoa Châm cứu – Dưỡng sinh
2. Khoa Hồi sức tích cực 9. Khoa Phục hồi chức năng
3. Khoa Nội – Nhi 10. Khoa Xét nghiệm
4. Khoa Lão 11. Khoa Chẩn đoán hình ảnh – TDCN
5. Khoa Ngũ quan 12. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
6. Khoa Ngoại tổng hợp 13. Khoa Dược
7. Khoa Phụ 14. Khoa Dinh dưỡng
Bác sĩ CKII: 08 KTV Đại học: 2
BSCKI: 15 KTV Trung học: 10
Thạc sĩ: 01 Dược sĩ CKI: 01
Bác sĩ: 30 Dược sĩ đại học: 02
Đại học điều dưỡng 16 DS trung học: 14
Cao đẳng điều dưỡng: 9 Đại học khác: 9
Trung cấp điều dưỡng: 70 Hộ lý; y công: 11
Y sĩ: 14 Nhân viên khác: 25.