PHÒNG CHỐNG NẮNG NÓNG CHO NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ