MÍT TINH KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN VÀ TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI BỆNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN