ĐOÀN CÔNG TÁC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN THĂM QUAN, HỌC TẬP VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM