DÂNG HƯƠNG BÁO CÔNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI