ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BÊNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI BÌNH NHIỆM KỲ 2023-2028