Cập nhật lần cuối: 05/09/2023

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CÔNG TÁC XÃ HỘI

I. Tổ chức nhân sự

CÁN BỘ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CÔNG TÁC XÃ HỘI

  1. Chức năng

Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện cải tiến chất lượng, nâng cao sự hài lòng của người bệnh cũng như nhân viên y tế về chất lượng chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện. 

  1. Nhiệm vụ

* Hoạt động Quản lý chất lượng:

– Tham mưu cho Ban giám đốc và Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện triển khai các nội dung hoạt động nâng cao chất lượng bệnh viện.

– Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện, có mục tiêu, hệ thống các chỉ số chất lượng cụ thể, dự kiến nguồn lực, thời gian và kinh phí thực hiện.

– Là đầu mối triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng, hỗ trợ các khoa phòng xây dựng, thực hiện và đánh giá đề án cải tiến.

– Xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy trình hoạt động hệ thống trong bệnh viện.

– Phối hợp với màng lưới quản lý chất lượng thực hiện giám sát tuân thủ các quy trình quy định, hoạt động cải tiến chất lượng trong bệnh viện.

– Đo lường, đánh giá, phân tích hệ thống chỉ số chất lượng bệnh viện, xác định vấn đề tồn tại, đề xuất giải pháp cải tiến.

– Xây dựng các quy định và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

– Là đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sự cố, ghi nhận, tổng hợp, phân tích, báo cáo sự cố nguy cơ, đề xuất giải pháp khắc phục, phòng ngừa.

– Khảo sát, tổng hợp các ý kiến phản ảnh của người bệnh, xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp cải tiến. Là đầu mối giải quyết các phàn nàn, thắc mắc, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

– Định kỳ thu thập số liệu, báo cáo, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.

– Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

– Định kỳ đánh giá chất lượng nội bộ theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam.

* Hoạt động công tác xã hội

– Chỉ dẫn, tiếp đón, cung cấp thông tin, giới thiệu dịch vụ khám chữa bệnh, hướng dẫn quy trình khám bệnh, thủ tục hành chính và hỗ trợ khi người bệnh đến khám tại bệnh viện.

– Giải đáp, tư vấn về quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh.

– Nắm bắt thông tin tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và phương án hỗ trợ.

– Tổ chức các hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

– Tổ chức các hoạt động công tác xã hội hướng đến người bệnh và nhân viên y tế. Cung cấp thông tin và hỗ trợ nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị

* Hoạt động truyền thông

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông tạo dựng hình ảnh, thương hiệu bệnh viện.

– Quản lý các kênh truyền thông của bệnh viện: trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

– Trực tiếp thực hiện và phối hợp cơ quan thông tấn báo chí thực hiện các phóng sự truyền hình, phát thanh, đăng tải thông tin trên trang báo điện tử về lĩnh vực phòng, chống ung thư và hoạt động bệnh viện.

– Thực hiện hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng

  1. Hệ thống tổ chức

3.1. Quản lý khoa: – 01 Trưởng phòng;

–  01 Phó trưởng phòng;

3.2. Nhân viên:       – Bác sĩ, Điều dưỡng, nhân viên công tác xã hội

 

CÁC KHOA PHÒNG

hợp tác chuyên môn

BỘ Y TẾ
minitry of health portal

bệnh viện đa khoa tỉnh tB
General hospital of Thai Binh

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TB
Thai Binh Pediatrict Hospital.

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
Thai Binh Pediatrict Hospital.