Cập nhật lần cuối: 30/08/2023

               1. Hướng dẫn thực hành cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình