Sở Y tế Thái Bình phúc tra kết quả kiểm tra công tác bệnh viện năm 2020