Ngành Y tế Thái Bình: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống các bệnh không lây nhiễm