GIAO MÙA, CẨN TRỌNG VỚI BỆNH LIỆT DÂY THẦN KINH SỐ 7 NGOẠI BIÊN