CHÚC MỪNG 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM(27/02/1955 – 27/02/2023)