CẦN ĐIỀU TRỊ SỚM LIỆT DÂY THẦN KINH SỐ 7 NGOẠI BIÊN