Họp hội đồng người bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình