Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình

      TỔNG KẾT CÔNG TÁC BỆNH VIỆN NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 2018

Ngày đăng: 14/01/2019 Người đăng bài viết: Hà Hiệu

Tác giả bài viết: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

 

         Nhằm đánh giá những thành tích đạt được cũng như hạn chế tồn tại trong công tác hoạt động của bệnh viện năm 2018. Bệnh viện đã tổ chức buổi tổng kết công tác năm 2018 và nêu ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

        Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và nếu ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 BSCKII Trần Xuân Thảo - Phó giám đốc - Phí bí thư Đảng uỷ trình bày

              BSCKII Trần Xuân Thảo - Phó giám đốc - Phí bí thư Đảng uỷ

       BSCKII Trần Thị Thanh Hoa- Phó giám đốc bệnh viện

      BSCKII Bùi Quốc Khánh -Trưởng khoa Châm cứu - Chủ tịch Công đoàn bệnh viện báo cáo công tác Công đoàn năm 2018 và nêu phương hướng nhiệm vụ năm 2019

      Kết thúc hội nghị, BSCKII Phan Thị Minh Châu - Giám đốc bệnh viện - Bí thư Đảng uỷ lên phát biểu và đưa ra ý kiến chỉ đạo về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019   

      BSCKII Phan Thị Minh Châu -Giám đốc - Bí thư Đảng uỷ bệnh viện phát biểu chỉ đạo và đưa ra chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.