Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình

PHÒNG ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HOC

Hiện đang được lồng ghép trong phòng Kế hoạch Tổng hợp