Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình

      KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

Ngày đăng: 15/12/2018 Người đăng bài viết: Hà Hiệu

Tác giả bài viết: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

 

         Nhằm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện. Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện. Từng bước xếp loại chất lượng của bệnh viện và cung cấp căn cứ xét thi đua, khen thưởng năm 2018. Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã đón đoàn kiểm tra của Sở Y tế (ngày 11/12/2018) do ông Tô Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình làm trưởng đoàn

                Tô Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình

        Và đoàn kiểm tra của Bộ Y tế (ngày 13/12/2018) do bà Nguyễn Thị Thuỷ - Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên làm trưởng đoàn

   Bà Nguyễn Thị Thuỷ - PGĐ Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên

        Sau thời gian làm việc tại bệnh viện đoàn kiểm tra đã nêu ra những điều mà bệnh viện đã đạt kết quả tốt cũng như những hạn chế trong năm 2018