Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình

KHOA XÉT NGHIỆM

Trưởng khoa: Ths Vũ Thị Thanh Xuân

Phó trưởng khoa: Hà Thị Toan

KTV: Trần Việt Hùng, Đỗ thị Quỳnh Hoa, Phạm Thị Lan Anh

 

QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Khoa xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.
2. Phải bảo đảm an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh.
3. Việc quản lý trang thiết bị theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.