Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

KHoa PHCN

Phụ trách khoa: Trần Thị Hạnh
Cán bộ:
- Bùi Văn Trang
- Tô Thế Hoàng
- Nguyễn Xuân Thiều
- Trần Xuân Hải
- Phạm Ngọc Tình
- Trần Xuân Mỹ
- Ngô Anh Thuấn
- Vũ Tiến Sơn
- Bùi Văn Ưng
- Hoàng Thị Hương Giang
- Trần Thị Hạnh
- Bùi Thị Lâm
- Nguyễn Thị Hoà
- Đoàn Thị Hồng Vui
- Nguyễn Thị Phương
1. Khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng là khoa lâm sàng, phải thực hiện đầy đủ quy chế bệnh viện. Khoa được bố trí ở nơi thuận tiện cho người tàn tật di chuyển và đi lại.
2. Khoa có nhiệm vụ:
a. Phục hồi chức năng cho người bị khiếm khuyết, giảm chức năng và tàn tật.
b. Sản xuất và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình, thay thế.
c. Chỉ đạo về mặt kỹ thuật hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.
3. Khoa phải có đầy đủ các dụng cụ cơ bản về vận động trị liệu và một số trang thiết bị về vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu để phục vụ cho điều trị và phục hồi chức năng.