Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình

Khoa Nội được thành lập năm 1972, cùng thời gian thành lập bệnh viện.

Năm 1984 khoa Nội được đổi tên thành khoa Nội nhi. 

Khoa Nội - Nhi

 

1.Chức năng nhiệm vụ.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác Khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh trong lĩnh vực nội khoa Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại, phục hồi chức năng.
- Phổ biến nội quy bệnh viện, hướng dẫn nơi ăn, ở, vệ sinh, giáo dục sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh cho người bệnh; phải thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chăm sóc người bệnh.
- Mời hội chẩn theo quy chế hội chẩn trong trường hợp bệnh nặng, khó chẩn đoán hoặc liên quan đến các chuyên khoa khác.
- Phát hiện kịp thời và xử lý khẩn trương theo quy chế cấp cứu người bệnh có diễn biến nguy kịch.
- Khi thực hiện các thủ thuật nội khoa, phải giải thích cho người bệnh biết, thực hiện các quy định kỹ thuật bệnh viện, bảo đảm chất lượng và an toàn cho người bệnh.
- Dự trù, tiếp nhận, vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế, cơ sở vật chất được bệnh viện trang bị.
- Tham gia nghiên cứu khoa học; đào tạo, giảng dạy cho cán bộ viên chức và sinh viên, học viên tới học tập tại bệnh viện; chỉ đạo tuyến.
- Quản lý, sắp xếp nhân lực được giao, lập kế hoạch đào tạo cán bộ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Tham gia công tác Đảng, đoàn thể của bệnh viện.
2. Nhân lực.
Tổng số: 10 cán bộ viên chức.
- Trưởng khoa: BSCKII: Tô Qaung Dũng

Phó trưởng khoa: BSCKI Vũ Thị Quý
- Bác sĩ điều trị: 2
- Điều dưỡng 07
3. Kế hoạch giao
- Giường bệnh kế hoạch 60 giường.
- Các diện bệnh được giao: Bệnh lý về khớp; các bệnh chuyển hóa; bệnh lý thận, phổi, dạ dày, tá tràng mãn tính; Bệnh lý về thần kinh.
4. Kết quả đạt được
Hàng năm, khoa hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao. Công suất sử dung giường bệnh trên 100%. Tỷ lệ khỏi đỡ cao.