Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình

 

KHOA NGOẠI

 

Khoa Ngoai

 

Trưởng khoa: Phó giám đốc bệnh viện - BSCKII Trần Thị Thanh Hoa

Điều dưỡng trưởng khoa: Lê Ngọc Quyên


Cám bộ: Gồm 04 bác sỹ và 07 điều dưỡng viên

Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.

Khoa Ngoại là khoa trọng điểm, với đặc thù bệnh là chữa trị bệnh trĩ đã đạt được những thành tựu to lớn và được nhân dân trong và ngoài tỉnh đến khám, tư vấn và điều trị bệnh trĩ. Liên quan đến nhiều chuyên khoa trong bệnh viện; khoa phải được bố trí ở trung tâm bệnh viện, thuận tiện cho công tác hồi sức cấp cứu người bệnh, làm các xét nghiệm cận lâm sàng.
Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.