Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình

  HỘI NGHỊ GIAO BAN TUYẾN NĂM 2018  

 

Ngày đăng: 05/11/2018 Người đăng bài viết: Hà Hiệu

Tác giả bài viết: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

 

 

         Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bệnh viện YHCT Thái Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác Y dược cổ truyền năm 2018. Với sự tham gia của Lãnh đạo Sở Y tế; Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế; Lãnh đạo Hội Đông Y tỉnh; Đại diện Lãnh đạo, Trưởng khoa YHCT của bệnh viện Đa khoa tỉnh; Đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác Y dược cổ truyền của Trung tâm y tế Huyện/Thành phố; Đại diện Lãnh đạo, Trưởng khoa Y học cổ truyềnbệnh viện đa khoa Huyện/Thành phố; Cơ quan truyền thông Báo, Đài phát thanh truyền hình Thái Bình; Lãnh đạo và trưởng hoặc phó khoa/ phòng/ bộ phận của bệnh viện

         Nhằm đánh giá kết quả đạt được công tác YDCT tuyến cơ sở năm 2018. Tham luận về những khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng YHCT, công tác cung ứng, sử dụng, quản lý thuốc tại khoa Y học cổ truyền. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và phát triển công tác khám chữa bệnh bằng Y dược cổ truyền tại các trạm y tế xã và nêu ra nhiệm vụ trọng tâm công tác y dược cổ truyền tuyến cơ sở năm 2019.

         Năm 2018, năm thứ 7 thực hiện Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày15/3/ 2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển công tác YDCT đến năm 2020, công tác YDCT tuyến cơ sở đã có những bước phát triển nhất định.

         Được Sở Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến cơ sở về chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đánh giá công tác tuyến năm 2018 và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp về công tác Y dược cổ truyền tuyến cơ sở năm 2019

         Hội nghị đã nghe báo cáo Tổng kết công tác Y dược cổ truyền năm 2018 do BS CKII.Trần Thị Thanh Hoa - Phó Giám đốc BV trình bày. Bên cạnh đó BS Trần Xuân Thảo - Phó Giám đốc BV cũng đã nêu lên Tính đặc thù chuyên ngành YHCT so với sự tồn tại và phts triển của các chuyên khoa khác trong ngành y tế

         Sau tham luận của các đơn vị về công tác khám chữa bệnh YHCT là ý kiến chỉ đạo của Đ/c Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh nhằm phát triển nên Y dược cổ truyền tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung

         Tăng cường chỉ đạo tuyến, công tác đào tạo lại, hướng dẫn thực hành cho cán bộ tuyến dưới để nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn. Hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới về quy trình chuyên môn kỹ thuật YHCT, phác đồ điều trị, công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học cổ truyền.
         Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức về trồng và sử dụng cây thuốc nam trong phòng và chữa một số bệnh thông thường cho cán bộ y tế tuyến xã.
         Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc cổ truyền, thực hiện chuyên môn kỹ thuật YDCT của các tuyến cơ sở.
       Hội nghị tổng kết công tác tuyến năm 2018 đã thành công tốt đẹp