Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

Hiện vẫn đang được lồng ghép trong phòng KẾ HOẠCH TỔNG HỢP