Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình

Tận tâm chăm sóc, nhiệt tình lắng nghe!
 •   BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI BÌNH
   

  Hỉnh ảnh lãnh đạo

     

  Giám đốc bệnh viện  

   

           

   

  Phó giám đốc Trần Xuân Thảo

   

   

  Phó giám đốc Nguyễn Huy Gia

   

  Phó giám đốc Trần Thị Thanh Hoa