Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình

      48 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI BÌNH

Ngày đăng: 28/02/2019 Người đăng bài viết: Hà Hiệu

Tác giả bài viết: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

 

        

      Video về sự hình thành và phát triển của bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình sau 48 năm