CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG

tổng kết công tác điều dưỡng năm 2018

Ngày đăng: 16/1/2020                                                                                                                                  Tác giả bài viết: Tổ truyền thông GDSK

         Ngày 16/01/2019, Chi Hội Điều dưỡng bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Điều dưỡng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo tông kết công tác năm 2018 với những thành công nhất định mà Chi hội đã đạt được trong năm 2018 vừa qua.
         Năm 2018 công tác điều dưỡng tiếp tục thực hiện Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện và Thông tư 08/2011/TT-BYT về hướng dẫn công tác Dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện
         Đảng uỷ, Ban Giám đốc bệnh viện l;uôn quan tâm chỉ đạo công tác điều dưỡng, bên cạnh đó sự phối hợp hỗ trợ giữa các khoa/ phòng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để điều dưỡng bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ như bổ sung về nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong công tác chăm sóc người bệnh

         Hội nghị được nghe phát biểu chỉ đạo cũng như nhận xét đánh giá về hoạt động của Chi hội trong năm 2018 của đ/c Trần Thị Thanh Hoa - Phó giám đốc bệnh viện