CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Sở Y tế Thái Bình kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Ngày đăng: 13/12/2019                                                                                                                                  Tác giả bài viết: Tổ truyền thông GDSK


          Chiều ngày 13/12/2019 Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đón Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở y tế Thái Bình do Ông Hà Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn.
                              Ông Hà Trung Kiên – Trưởng đoàn – Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình

          Đoàn đã kiểm tra, chấm điểm 83 tiêu chí dựa trên Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế ban hành và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 1205/KH-BYT, trong đó có các tiêu chí như: Chất lượng bệnh viện; Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế; xây dựng cơ cở y tế Xanh Sạch Đẹp; giảm thiểu chất thải nhựa; công khai tài chính hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

                    Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao những nỗ lực của bệnh viện trong thời gian qua và đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, có giải pháp ưu tiên để cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của bệnh viện trong thời gian tới.
          Kết quả kiểm tra cho thấy: Bệnh viện đã áp dụng thực hiện được 78/83 tiêu chí, với tổng số điểm các tiêu chí áp dụng là 249 (có hệ số 273); điểm trung bình của các tiêu chí đạt: 3,21 điểm tăng cao hơn so với năm 2018 (3,08); việc thực hiện kế hoạch số 1205 của Bộ Y tế đạt:  214,86/300 điểm.
          Thay mặt Ban Giám đốc, Ông Nguyễn Hồng Việt (Giám đốc bệnh viện) tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Hà Trung Kiên (Trưởng đoàn – Phó Giám đốc Sở Y tế) về những mặt còn hạn chế, tồn tại, chưa giải quyết được của bệnh viện và đưa ra những phương hướng nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2020.