CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

bộ y tế KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

Ngày đăng: 21/11/2019                                                                                                                                  Tác giả bài viết: Tổ truyền thông GDSK

 

         Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-SYT ngày 07/11/2019 của Giám đốc Sở y tế Quảng Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện Y học cổ Truyền Thái Bình năm 2019 do BSCKI. Ngô Ngọc Toàn - Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam làm Trưởng đoàn.

         Đoàn kiểm tra tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện và ưu điểm, nhược điểm cũng như tồn tại của bệnh viện. Đoàn kiểm tra đã có kết luận:Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã thực hiện nghêm túc quản lý chất lượng bệnh viện, đã tiến hành hoạt động cải tiến chất lượng có hiệu quả nhằm đáp ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và mang lại sự hài lòng cho người bệnh và nhân viên y tế