KHOA DƯỢC

I. Tổ chức nhân sự

 
 

Trưởng khoa: DSCKI Phạm Thị Mai Xinh

 
 

Phó trưởng khoa: DSĐH Phạm Thị Mai Anh
Cán bộ:
Dược sĩ: Đặng Thị Ngoan; Tạ Thị Hằng; Nguyễn Xuân Tùng; Trần Thị Luyên; Vũ Thị Liên; Bùi Thị Minh Huyền; Hoàng Trung Sơn; Lê Thị Ngọc Ánh; Đào Thị Thu Hiền; Phạm Đăng Vĩnh; Nguyễn Thị Thắm; Phạm Thị Thanh Loan; Nguyễn Khánh Hiền; Vũ Thị Ngân; Phạm Thúc Anh Tuấn; Đỗ Thị Nguyệt     

II. QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA DƯỢC