CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG

HỘI THI TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2019

Ngày đăng: 26/6/2019                                                                                                                                  Tác giả bài viết: Tổ truyền thông GDSK

        

        Thực hiện Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện”, đồng thời đánh giá chất lượng trong công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong chuyên môn.


        Thực hiện Quyết định số 6858 /QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.


        Phòng Điều Dưỡng phối hợp với các khoa phòng xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi tay nghề Điều dưỡng năm 2019” dành cho Điều dưỡng, y sỹ là cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng đang làm công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh tại các khoa trong bệnh viện với mục tiêu:

        Phát động và duy trì phong trào thi đua học tập nâng cao tay nghề cho Điều dưỡng trong Bệnh viện.
        Góp phần bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghề nghiệp trong công tác chăm sóc người bệnh sự hài lòng của người bệnh.

        Kết thúc Hội thi ban tổ chức đã trao 01 giải nhất cho ĐD Hoàng Thị Tuyết - Khoa Khám bệnh; 02 giải nhì cho ĐD Bùi Thị Quỳnh - Khoa Ngoại và ĐD Bùi Thị Thanh Lương - Khoa Khám bệnh; 02 giải ba cho ĐD Nguyễn Thị Hằng - Khoa Phục hồi chức năng và ĐD Phùng Thị Trường - Khoa Lão khoa