ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CHỈ ĐẠO TUYẾN

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN NĂM 2019

Ngày đăng: 11/10/2019                                                                                                                                  Tác giả bài viết: Tổ truyền thông GDSK

        

      Được sự đồng ý nhất trí của Sở Y tế Thái Bình, ngày 11/10/2019 bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác Y dược cổ truyền tuyến cơ sở năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng công tác Y dược cổ truyền trong toàn tỉnh trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp với mục tiêu làm tốt công tác Y dược cổ truyền ở mỗi đơn vị cơ sở trong những năm tiếp theo. Với sự tham gia của Lãnh đạo Sở Y tế; Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế; Lãnh đạo Hội Đông Y tỉnh; Đại diện Lãnh đạo, Trưởng khoa YHCT của các Bệnh viện đa khoa; Đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác Y dược cổ truyền của Trung tâm y tế Huyện/Thành phố; Lãnh đạo và Trưởng hoặc Phó khoa/ phòng của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình.      
                                                                                                 
        Năm 2019, năm thứ 8 thực hiện Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 15/3/ 2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển công tác YDCT đến năm 2020, công tác YDCT tuyến cơ sở đã có những bước phát triển nhất định. Được Sở Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến cơ sở về chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đánh giá công tác tuyến năm 2019 và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp về công tác Y dược cổ truyền tuyến cơ sở năm 2020.

        Năm 2019, mạng lưới Y học cổ truyền từ tỉnh đến cơ sở đã tương đối hoàn thiện với 261/286 xã, phường, thị trấn triển khai khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền và 270 xã có vườn thuốc Nam mẫu, trong đó có 200 xã đạt chuẩn quốc gia về Y học cổ truyền, 100% Bệnh viện đa khoa Huyện có khoa Y học cổ truyền. Phần lớn các Bệnh viện đã quan tâm đầu tư kinh phí cho hoạt động Y học cổ truyền như mua sắm trang thiết bị, đào tạo nhân lực, tăng quy mô giường điều trị nội trú.                                                                     

        Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết công tác Y dược cổ truyền năm 2019 do BSCKII.Trần Thị Thanh Hoa - Phó Giám đốc Bệnh viện trình bày.
 Phát biểu tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã mạnh dạn nêu lên những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác Y học Cổ truyền tại các địa phương, như: Thiếu nhân lực chuyên môn về Y học Cổ truyền, vướng mắc trong việc thực hiện chi trả bảo hiểm y tế khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền...

        Trong phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc Bệnh viện BSCKII. Phan Thị Minh Châu - Giám đốc Bệnh viện đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, ghi nhận những khó khăn, những kiến nghị của các đơn vị tuyến dưới. Với tinh thần chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện sẽ có kế hoạch tham mưu với Sở Y tế trong sự nghiệp phát triển YHCT theo đúng tinh thần của Quyết định 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục xây dựng xã tiên tiến về Y dược cổ truyền theo Quyết định 647/QĐ-BYT của Bộ Y tế, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn để xây dựng và phát triển ngành YHCT đạt những kết quả cao hơn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ bệnh nhân bằng YHCT và kết hợp YHCT-YHHĐ.

        Hội nghị tổng kết công tác tuyến năm 2019 đã thành công tốt đẹp.