ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

BSCKI. TRẦN THỊ THỦY
Trưởng khoa Châm cứu


BSCKI. TRẦN THỊ THỦY

Chức vụ:
Trưởng khoa Châm cứu

Chuyên ngành:
Bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền

Quá trình đào tạo:
+ Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình năm 2008
+ Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh năm 2012
+ Tốt nghiệp BS định hướng chuyên khoa Tai-Mũi-Họng năm 2012
+ Tốt nghiệp BSCKI năm 2014
+ Chứng chỉ Điện tim cơ bản năm 2019

Thế mạnh chuyên môn: