ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

BSCKII. TÔ QUANG DŨNG
Phó giám đốc bệnh viện - Trưởng khoa Tăng Cường

BSCKII. TÔ QUANG DŨNG

Chức vụ:
Phó giám đốc Bệnh viện - Trưởng khoa Tăng Cường

Chuyên ngành:
Bác sĩ chính chuyên khoa Y học cổ truyền

Quá trình đào tạo:
- Học tập và tốt nghiệp trường đại học y Thái Bình năm 1993
- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành YHCT năm 2017
- Được Bộ Y Tế công nhận Bác sĩ chính năm 2018

Thế mạnh chuyên môn:
Chuyên điều trị chuyên ngành YHCT