ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Ths.Bs – NGUYỄN HUY GIA
Phó giám đốc bệnh viện - Trưởng phòng KHTH

Ths.Bs – NGUYỄN HUY GIA

Chức vụ:
Phó giám đốc Bệnh viện - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Chuyên ngành:Thạc sĩ Y học cổ truyền
Quá trình đào tạo:
- 1998-2004: Học tập tại trường Đại học y Thái Bình, chuyên ngành bác sĩ đa khoa
- 2007-2009: Học Thạc Sỹ tại trường Đại học y Hà Nội, chuyên ngành y học cổ truyền
Thế mạnh chuyên môn:
- Phương pháp điều trị không dùng thuốc như: Mãng châm, Điện châm, Cấy chỉ,...
- Kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong điều trị một số bệnh lý mạn tính