ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

BSCKI. NGUYỄN ĐÌNH THAO
Phó Trưởng khoa Yêu cầu


BSCKI. NGUYỄN ĐÌNH THAO

Chức vụ:
Phó Trưởng khoa Yêu cầu

Chuyên ngành:
Bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền

Quá trình đào tạo:
- Học tập và tốt nghiệp trường Đại học Y Thái Bình – Chuyên ngành Bác sĩ YHCT với các bằng cấp như sau:
+ Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình năm 2011
+ Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh năm 2013:
Phạm vi hoạt động khám chữa bệnh bằng chuyên khoa y học cổ truyền, xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng.

+ Tốt nghiệp BSCKI năm 2016.
+ Chứng chỉ Nội soi can thiệp đường tiêu hóa trên.
+ Chứng chỉ Điện tim cơ bản năm 2019.
Thế mạnh chuyên môn: