ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

BSCKI. ĐẶNG TRƯỜNG THI
Phó Trưởng khoa Ngoại - Phụ


BSCKI. ĐẶNG TRƯỜNG THI

Chức vụ:
Phó Trưởng khoa Ngoại - Phụ

Chuyên ngành:
Bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền

Quá trình đào tạo:
- Học tập và tốt nghiệp trường Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2012.
- Học, tốt nghiệp và nhận chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật trĩ” tiên tiến từ Bệnh viện YHCT Trung Ương năm 2013.
- Học và tốt nghiệp khóa học: “Điều trị và phẫu thuật bệnh lý Hậu môn – Trực tràng” năm 2016 tại trường Đại Học Y Dược Thái Bình.- Tốt nghiệp Bác Sỹ chuyên khoa I năm 2018.
- Hiện đang theo học Bác Sỹ chuyên khoa II tại trường Đại Học Y Dược Thái Bình.
Thế mạnh chuyên môn:
+ Khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật: Trĩ, Rò hậu môn, Polip trực tràng, nứt kẽ hậu môn, áp xe hậu môn.
+ Khám chữa bệnh thông thường về Ngoại, Chấn thương.