GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH NHÂN DÂN

Ngày đăng: 01/1/2020

Tác giả bài viết:Tổ Truyền thông GDSK

               Thực hiện Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 về việc Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm trong các cơ sở khám bênh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vị quản lý của tỉnh Thái Bình

Insert your error message here, if the PDF cannot be displayed.