KHOA LÃO KHOA

I. Tổ chức nhân sự

BSCK KHỔNG THỊ NGOÃN
Trưởng khoa

BSCKI BÙI THỊ LAN HƯƠNG
Trưởng khoa

ĐD .TRẦN CÔNG MẠNH
đIỀU DƯỠNG Trưởng khoa

Nhân sự:
       Bs. Trần thị thu Hà
       ĐD: Ngô Hồng Thương; Nguyễn Thị Huyến; Đỗ Xuân Mạnh; Phùng Thị Trường; Trần Thị Thu Hương; Hồ Thu Phương.
       Kỹ thuật Viên: Nguyễn Văn Thoạt; Đỗ Tiến Hữu; Bùi Đức Vương.
      

II. Chức năng và nhiệm vụ

   1. Chức năng

 Khoa lão khoa gồm 14 CBVC: 03 bác sĩ , 10 điều dưỡng – kỹ thuật viên, 01 dược sĩ trung học. Khoa luôn bám sát nhiệm vụ của đơn vị là khám chữa bệnh cho bệnh nhân nội trú, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong và ngoài tỉnh bằng lĩnh vực YHCT, YHCT kết hợp YHHĐ và PHCN.

 

 

 

CÁC KHOA PHÒNG

hợp tác chuyên môn

BỘ Y TẾ
minitry of health portal

bệnh viện đa khoa tỉnh tB
General hospital of Thai Binh

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TB
Thai Binh Pediatrict Hospital.

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
Thai Binh Pediatrict Hospital.